Lake Gulaska CleanUp

Lake Gulaska CleanUp
DiveINN Beach, Resort
DiveINN Resort
Senec 90100
Slovakia
48° 12' 56.1024" N, 17° 25' 58.224" E
Samstag, November 9, 2013 - 10:00 - 14:00

Čistiaca akcia zameraná na čistenie východného brehu jazera Guláška. Kontajner bude pristavený pri nudistoch. Ide najmäo vyčistenie brehov od nahromadeného komunálneho odpadu najmä po rybároch, žiaľ aj ignorantov zo strany potápačov a surfistov. Dodané bude občerstvenie, odpadové sáčky, rukavice.