Latest Updates

Read about all the latest developments in the ocean protection movement.

 

Europese Unie scherp verbod op ontvinnen van haaien aan

jun. 13/13

Vandaag heeft de Raad van de Europese Unie het Europese verbod op ontvinnen van haaien aangescherpt, dat gaat over de verwerpelijke praktijk om de vinnen van haaien af te snijden en het dier vervolgens weer terug in zee te gooien.          

Wij hebben veel van ons succes te danken aan de tienduizenden duikers binnen en buiten Europa, die hun zorgen over de haaien hebben geuit

Suzanne Pleydell

Er is jarenlang gediscussieerd over de noodzaak om het uit 2003 daterende verbod op ontvinnen aan te scherpen. De Europese Commissie heeft in november 2011 een voorstel opgesteld om te eisen dat alle gevangen haaien compleet met vinnen naar de haven worden verscheept. In november 2012 heeft het Europese Parlement met 566 stemmen voor en 47 tegen  gestemd voor het rapport. Vandaag heeft de Raad van Ministers de tekst aangenomen die met het parlement was overeengekomen. Hierbij wordt het standpunt dat de ministers van Visserij in maart 2012 innamen aangenomen, en wordt het proces om een nieuwe Europese richtlijn op te stellen afgerond.    

Procect AWARE heeft zich in 2006 als stuurgroeplid aangesloten bij de Shark Alliance, een verbond van ruim 130 organisaties die zich inzetten voor bescherming van haaien op wetenschappelijke basis . Het doel hiervan was een Europees plan van aanpak voor haaien te bewerkstelligen en een sterk en te handhaven verbod op ontvinnen van haaien. Jij hebt ons werk ondersteund en kwam samen met ons in actie, waarbij we de beleidsvormers hebben laten zien dat duikers het werkelijk menen met haaien.

Vandaag feliciteren wij de Europese ministers van Visserij, het Europese Parlement en de Europese Commissie met het resultaat van de onderhandelingen, waardoor uiteindelijk alle mazen in het verbod zijn gedicht, en bedanken de vele groeperingen en individuele personen die zich voor dit resultaat hebben ingezet. "Wij hebben veel van ons succes te danken aan de tienduizenden duikers binnen en buiten Europa, die hun zorgen over de haaien hebben geuit", aldus Suzanne Pleydell, vertegenwoordiger van Project AWARE Foundation in Europa. "Door de economische voordelen van bescherming van haaien te laten zien, hebben de duikers ervoor gezorgd dat de nieuwe EU-lidstaten tot de discussietafel zijn toetreden om te pleiten voor een strenger beleid op ontvinnen. Hierdoor worden de normen en waarden van de gehele Europese Unie weergegeven, en niet alleen die van invloedrijke organisaties voor haaienvisserij".       

De richtlijn wordt zeven dagen na publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie van kracht.

Achtergrond:

De EU heeft in 2003 het ontvinnen van haaien verboden maar de daaraan gerelateerde regeling bevatte een uitzondering waardoor het vissers was toegestaan haaien aan boord van de schepen te ontvinnen en de vinnen vervolgens apart van de lichamen aan land te brengen, waarbij ruimte mogelijk bleek voor een complex proces van afmetingen en vergelijkingen van gewicht van de vinnen met het gewicht van de haai zelf, en het ontvinnen onopgemerkt bleef.

Het ontvinnen van haaien op zee verbieden, en daarbij eisen dat haaien mét vinnen aan land worden gebracht, wordt beschouwd als de meest betrouwbare manier om het verbod op ontvinnen door te voeren. Deze strategie zorgt ook voor verbeterde, specifieke informatie over soorten, wat cruciaal is voor het op aantal schatten van haaienpopulaties en voor visserijbeheer.