Latest Updates

Read about all the latest developments in the ocean protection movement.

 

"Let's Clean Up Europe": Europese Opruimdag Op 10 Mei

mei. 08/14
Europa.eu

In Europa komen jaarlijks miljoenen tonnen afval op straat, in de oceanen, op de stranden, in de bossen en in de natuurgebieden terecht. En elk jaar nemen miljoenen Europeanen aan vrijwillige acties deel om hun buurt op te ruimen. Het initiatief "Let's Clean up Europe" wil meer van die acties stimuleren, de burgers bewuster maken van de omvang van het afvalprobleem en een aanpassing van hun gedrag aanmoedigen. Het wordt gecoördineerd door de Europese week van de afvalvermindering (EWAV).

Steeds meer burgers in heel Europa nemen aan opruimacties deel en wij willen hun het gevoel geven dat zij deel uitmaken van een Europees evenement.

Milieucommissaris Janez Potočnik

Milieucommissaris Janez Potočnik zei hierover: "Steeds meer burgers in heel Europa nemen aan opruimacties deel en wij willen hun het gevoel geven dat zij deel uitmaken van een Europees evenement. Wij hebben een netwerk van nationale contactpunten in 21 landen opgezet om de mensen te laten weten wat er zich in hun buurt afspeelt en hoe zij kunnen helpen. Bij dit initiatief moeten we zelf de handen uit de mouwen steken. Laten we dus onze laarzen en handschoenen aantrekken. We willen allemaal in een schone buurt wonen, dus "Let's Clean Up Europe"!

Om iets aan het afvalprobleem te doen, zijn de afgelopen jaren enkele opruimcampagnes georganiseerd in Europa. "Let’s Clean Up Europe!" brengt deze initiatieven samen: er komt één opruimactie die in heel Europa op dezelfde dag zal plaatsvinden en zoveel mogelijk burgers wil bereiken.

"Let's Clean Up Europe!" is een initiatief dat echt van de mensen uitgaat en de burgers wil informeren en mobiliseren om in hun eigen belang hun omgeving op te ruimen. De ervaring leert dat mensen er vaak versteld van staan hoeveel afval er in hun buurt wordt geproduceerd en gedumpt. En afval kan kostbaar zijn. Papier, glas, metaal en plastic kunnen opnieuw worden gebruikt of gerecycleerd als ze worden verzameld. Dit vermindert de milieu-impact en creëert economische kansen en banen door Europa op de weg naar een meer circulaire economie te helpen.

De Commissie promoot het evenement, maar de opruimacties zijn echt onafhankelijk en plaatselijk en worden door burgers geleid. In veel gevallen nemen de plaatselijke autoriteiten, ngo's, bedrijven en scholen aan de acties deel of coördineren ze die. Er vinden evenementen plaats in 15 lidstaten van de EU en in Andorra, Bosnië-Herzegovina, Noorwegen, Servië en Turkije. Voor de plaatselijke acties in uw lidstaat kunt u terecht op de website van de nationale organisator in uw lidstaat.

Bekijk de plattegrond, zie wat duikers onderwater aantreffen, en raak betrokken: projectaware.org/DiveAgainstDebrisMap.