We are updating our site. Login will temporarily be disabled for users. Please check back shortly.

Latest Updates

Read about all the latest developments in the ocean protection movement.

 

Nederlandse sportvissers maken zich sterk voor haaienbescherming in Europa

aug. 22/12
Shark Alliance

Vandaag hebben sportvissers, natuurbeschermers en politici samen aandacht gevraagd voor haaien tijdens een speciale haaien merk en terugzet tocht op de Oosterschelde. Tijdens de tocht, een initiatief van sportvisserij Nederland, werd gevist op gevlekte gladde haaien met het doel de dieren te merken en ze vervolgens weer vrij te laten.

Het grote enthousiasme voor dit evenement laat zien dat Nederlanders sterk begaan zijn met het lot van haaien

Monique van de Water

“Het is fantastisch dat de sportvissers zich inzetten voor de haaien” aldus Monique van de Water van Stichting Noordzee, een van de medeorganisatoren. “Het grote enthousiasme voor dit evenement laat zien dat Nederlanders sterk begaan zijn met het lot van haaien.”

In de Noordzee komen van origine 10 soorten haaien en 12 soorten roggen voor. Voortdurende visserijdruk heeft er echter voor gezorgd dat de populaties van al deze soorten gedecimeerd zijn en een deel zelfs lokaal is uitgestorven. De laatste jaren duikt de gevlekte gladde haai weer steeds vaker op in de Zeeuwse Delta en is de populaties inmiddels zo groot dat het voor sportvissers interessant wordt om er gericht op te vissen.

“Onze doelen zijn tweevoudig” aldus Niels Breve van Sportvisserij Nederland. “Ten eerste willen we sportvissers enthousiast maken voor het vissen op deze voor Nederlandse vissers nieuwe soort. Ten tweede hopen we op deze manier aandacht vragen voor deze kwetsbare dieren in de hoop ze beter te beschermen tegen overbevissing.”

Tijdens het evenement werd de deelnemers ook gevraagd Alarm te Slaan voor alle haaien van Europa. Op dit moment wordt in de EU gewerkt aan een herziening van het verbod op ontvinnen (het afsnijden van de vinnen van een haai waarna de rest van het dier in zee word t gegooid). Een voorstel om de wetgeving te vereenvoudigen en zo het verbod sluitend, controleerbaar en handhaafbaar te maken kreeg dit voorjaar brede steun van de Europese visserijministers. Nu is de beurt aan het Europees parlement om zich over het voorstel te buigen. De deelnemers aan Shark-a-Tag, waaronder Esther de Lange (Europarlementariër CDA) en Lutz Jacobi (Tweede Kamerlid PvdA),
riepen de Europarlementariërs op vissers te verplichten haaien voortaan met de vinnen eraan aan land te laten brengen.

“Geweldig dat alle aanwezige vertegenwoordigers vanuit de politiek zonder aarzelen hun steun gaven” zegt Irene Kingma van Shark Alliance. “Dit geeft een sterk signaal af naar Brussel en we hopen dat alle Europarlementariërs dit voorbeeld volgen en het “fins naturally attached” voorstel zonder uitzonderingen steunen.