Latest Updates

Read about all the latest developments in the ocean protection movement.

 

Project AWARE Sluit zich aan bij Seas at Risk

jul. 17/14

Oplossing voor zwerfvuil in onze oceanen als hoogste prioriteit in Europa en daarbuiten

''Samen kunnen we het beleid over de omgang met afval beïnvloeden, regionaal en wereldwijd.

Ania Budziak, Associate director of science and policy van Project AWARE
Op 5 juni 2014 is er unaniem voor gekozen om Project AWARE toe te laten treden tot Seas at Risk, een internationaal netwerk van organisaties die niet bij de overheid zijn aangesloten. Deze organisaties zetten zich in voor het beschermen en het herstellen van de gezondheid van de maritieme omgeving in Europa en de rest van de wereld. Als nieuw lid zal Project AWARE samen met 21 gelieerde organisaties uit 14 landen pleiten voor de bescherming van oceanen en zeeën.

De oceaan wordt verzwolgen door zwerfvuil ,veel hiervan is plastic - Dit is een groeiend probleem met consequenties voor het milieu, de maatschappij en de economie. Daarom moeten er maatregelen getroffen worden op alle niveaus van de samenleving. Elk individu, elke gemeenschap, elk land dat tot de Europese Unie behoort en meer zullen hieraan moeten bijdragen. De organisaties achter Seas at Risk werken samen om zich ervan te verzekeren dat de EU lidstaten maritieme vervuiling serieus nemen en (effectieve)maatregelen zullen treffen  om dit probleem te bestrijden.

''Project AWARE is er content mee toegetreden te zijn tot Seas at Risk en het onderwaterleven te kunnen beschermen tegen dit groeiende probleem . Door samen te werken met andere organisaties kunnen we de dringend nodige veranderingen aanbrengen op twee manieren. Bottom up en top down.'' Aldus Ania Budziak, Associate director of science and policy van Project AWARE. ''Samen kunnen we het beleid over de omgang met afval beïnvloeden, regionaal en wereldwijd.''   

De Marine Strategy Framework Directive (MSFD), opgesteld in 2008, is de enige bestaande EU  wetgeving waarin expliciet is opgenomen dat er van EU lidstaten wordt  verwacht dat ze maatregelen treffen om afvalvorming in de zeeën/oceanen tegen te gaan. In 2020 loopt de eerste deadline af, waarna er wordt beoordeeld of de staat van de Europese wateren (en omgeving) is verbeterd. Seas at Risk moedigt deelnemende landen aan om de afvalvorming en de bijkomende problematiek serieus te nemen en om maatregelen op alle niveaus te treffen om dit tegen te gaan.

Project AWARE werkt met meer dan 20.000 vrijwillig deelnemende duikers uit 60 landen samen om afval niet alleen te verwijderen, maar ook om afvalvorming te rapporteren en in kaart te brengen door middel van het Dive Against Debris program. Deze informatie wordt samengevoegd en weergeven op de nieuwe interactieve Dive Against Debris kaart in een poging de grootte van het probleem, waar velen geen weet van hebben, in kaart te brengen.

''Ons afval hoort niet in de oceaan. Als duikers zijn we in staat om onze unieke vaardigheden en kennis te gebruiken om afval niet alleen op te ruimen, maar ook om over de afvalvorming te rapporteren om de nodige veranderingen die zullen bijdragen aan een gezonde en schone maritieme omgeving te steunen'' - aldus Ania Budziak.

Project AWARE heeft nu een wereldwijd beleid die het kritieke punt van de afvalvorming in onze wateren dekt en overeenkomt met de civiel wetenschappelijke acties die zijn opgezet om deze afvalvorming tegen te gaan: Seas At Risk (Europa), Trash Free Seas Alliance (Amerika), de Boomerang Alliance (Australië). Afval in het water is namelijk een wereldwijd probleem.

Om meer te weten te komen over Project AWARE's initiatieven tegen afvalvorming, bezoek je www.projectaware.org