Latest Updates

Read about all the latest developments in the ocean protection movement.

 

Strenger Verbod op Ontvinnen van Haaien Goedgekeurd door Europees Parlement

nov. 22/12

Natuur- en milieubeschermingorganisaties vieren de stemming die vandaag in het Europese Parlement plaatsvond over het dichten van de mazen in de regelgeving wat betreft het verbod van de Europese Unie op ontvinnen van haaien (het afsnijden van de vinnen bij haaien en de rest van de haai in zee teruggooien). Dit is een prachtig resultaat van zes jaar campagne voeren en in debat treden.

Wij hebben veel van ons succes te danken aan de tienduizenden duikers binnen en buiten Europa, die hun zorgen over de haaien hebben geuit

Suzanne Pleydell, Project AWARE Director

De leden van het Europese Parlement stemden met een absolute meerderheid vóór het voorstel van de Europese Commissie om een effectieve methode voor handhaving op het verbod op ontvinnen af te dwingen: een verbod op het verwijderen van haaienvinnen op zee. De voorgestelde maatregel had te kampen met geduchte tegenstand van de vertegenwoordigers van Spanje en Portugal, de grootste spelers in Europa op het gebied van vangen van oceanische haaien.

"De overweldigende steun van het parlement voor het nog strengere verbod op ontvinnen betekent een belangrijke overwinning voor de bescherming van haaien in de EU en daarbuiten", aldus Ali Hood, directeur van de organisatie Shark Trust. "Door de invloed van de EU op internationale visserij-organisaties belooft deze actie op wereldwijde schaal veel voor de strijd tegen deze onzinnige gewoonte."

De EU heeft in 2003 een verbod op ontvinnen uitgeroepen. De bijbehorende regelgeving bevatte echter mazen in de wet waardoor het toegestaan was aan boord op zee haaien van hun vinnen te ontdoen en alleen de vinnen aan land te brengen, waardoor handhaving bijna onmogelijk werd.

"Wij hebben veel van ons succes te danken aan de tienduizenden duikers binnen en buiten Europa, die hun zorgen over de haaien hebben geuit", aldus Suzanne Pleydell, directeur voor de stichting Project AWARE in Europa. "Door de economische voordelen van bescherming van haaien te laten zien, hebben de duikers ervoor gezorgd dat de nieuwe EU-lidstaten tot de discussietafel zijn toetreden om te pleiten voor een strenger beleid op ontvinnen. Hierdoor worden de normen en waarden van de gehele Europese Unie weergegeven, en niet alleen die van invloedrijke organisaties voor haaienvisserij".

Het eindrapport van het parlement gaat nu richting de Raad van de Europese Unie, als onderdeel van het proces om tot afronding van de regelgeving te komen. Natuur- en milieubeschermingorganisaties benadrukten dat alleen een verbod op ontvinnen onvoldoende is om haaien te beschermen.

"Een streng verbod op ontvinnen is essentieel om te komen tot effectieve beheersing van de haaienvisserij en is vooral belangrijk voor invloedrijke organisaties voor visserij zoals de EU zelf. Maar ons werk is nog lang niet af", aldus Sonja Fordham, voorzitter van Shark Advocates International. "Wij dringen aan op snelle afronding van de gewijzigde regelgeving over ontvinnen, en blijven ons inzetten voor extra, aanvullende maatregelen, waaronder wetenschappelijk onderbouwde beperkingen op de vangst van en handel in haaien."

De organisaties richten hun vizier nu op het volgende grote gevechtsterrein voor haaien: de conventie voor internationale handel in bedreigde diersoorten (CITES). De partijen komen in maart 2013 bijeen om voorstellen te behandelen over het opstellen van een lijst van commercieel waardevolle, bedreigde haaiensoorten, waaronder haringhaaien, hamerhaaien en oceanische witpunthaaien.  Voorstanders voor opstelling van zo’n lijst zijn de EU en de VS.