Skip to main content
Menu

GEPN: Tydzień Czystości Wód - Sprzątanie Glinianki Cietrzewia

Begins
Ends
Warsaw, Poland

52.200342, 20.923097

<a href="http://maps.google.com/maps?z=12&t=m&q=loc::lat+:lng" target="_blank">View on Google Maps</a>

Z okazji Tygodnia Czystości Wód, w niedzielę 7 kwietnia 2013 roku Grupa Eksplorująca Podwarszawskie Nurkowiska zaprasza na podwodne sprzątanie w Gliniankach Cietrzewia położonych na terenie dzielnicy Warszawa – Włochy. Nietypowa okazja by zalogować prawdziwe nurkowanie open water w stolicy oraz zrobić coś dobrego dla naszej planety!

Podczas rekonesansu w sierpniu 2012 warunki nurkowe były lepsze niż spodziewane. Do 4-5 metrów widoczność maksymalnie do 1 metra, ale najczęściej niecałe pół metra. Od 6-7 metra panował mrok, a widoczność poprawiała się do około 2 metrów. Dno zbiornika jest niczym gąbczasta, czarna pustynia. Największa głębokość to 9,5 metra. Pod wodą zaobserwowaliśmy butelki, puszki, odpady plastikowe oraz opony samochodowe, podjęliśmy, więc decyzję o tej właśnie lokalizacji kwietniowego Tygodnia Czystości Wód. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Włochy m.st Warszawy udzielił pozwolenia na akcję, a także będzie odpowiedzialny za wywóz zebranych odpadów.

W 1842 r. we Włochach powstała pierwsza cegielnia, która wykorzystywała złoża iłów. Gliny na tych terenach było pod dostatkiem, dlatego produkcję cegieł przenoszono z miejsca na miejsce, aż do wyczerpywania się surowca. Dziś jedynym śladem po fabryce są liczne stawy (np. stawy przy ul. Cietrzewia i ul. Koziorożca). W 1844 r. cegielnia oraz cała osada została zakupiona przez Koelichena i w rękach jego potomków pozostawały do czasu parcelacji majątku na Miasto Ogród Włochy w 1928 r. Stawy te powstały na skutek wydobycia gliny na potrzeby okolicznych cegielni. Stąd popularna nazwa obiektu, Glinianki. Po zaprzestaniu eksploatacji wyrobiska były zalewane wodą otrzymując dzisiejszy wygląd. Stawy nie były zagospodarowane i stanowiły ostoję dzikiej przyrody o charakterze wodnym. W okresie zimowym pozyskiwano stąd lód do celów przemysłowych. Był on przechowywany w pobliskich lodowniach, gdzie jeszcze w latach powojennych można było go kupić nawet w miesiącach letnich. Z czasem stawy ulegały degradacji. Stały się też miejscem odprowadzania ścieków z pobliskiej zajezdni autobusowej. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku teren stawów został zagospodarowany, stworzono alejki, tereny zabaw dla dzieci. Zaprzestano spuszczać nieczystości. Ponowna modernizacja stawów odbyła się w 2011 roku. Za ponad 6 milionów złotych umocniono brzegi, zrobiono nasadzenie i wypielęgnowano stare. Powstał też plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu. Odpocząć można siadając na jednej z 68 ławeczek.

Park ze Stawami Cietrzewia to największy obszar zieleni na terenie Dzielnicy Włochy. Zajmuje powierzchnię blisko 8 ha (połowę stanowi powierzchnia lustra wody Stawu Cietrzewia). Obecnie jest to jedno z atrakcyjniejszych miejsc wypoczynkowych tej części Warszawy. Stawy posiadają obiegowe nazwy własne. Największy zbiornik wodny to "Ocean", a łączący się z nim poprzez bród mniejszy staw zlokalizowany przy ul. Cietrzewia nazywany jest "Szkolnym" z racji na sąsiedztwo zabudowań Szkoły Podstawowej nr 94. Najmniejszy ze stawów nosi nazwę "Karpiówka". Stawy osnute są legendami o ich bardzo dużej głębokości i zatopionym w nich niemieckim czołgu lub samolocie, a także wielkim sumie czy innej rybie czyhającej w szuwarach. Prace modernizacyjne prowadzone w latach dziewięćdziesiątych nie potwierdziły tych opowieści, ale kto wie… kolejne poszukiwania zawsze są szansa na sprawdzenie prawdziwości dawnych legend.

Podwodne sprzątanie stawów wpisuje się w szereg wydarzeń zorganizowanych w ramach obchodów 85-lecia Miasta Ogrodu Włochy (więcej na www.mow.waw.pl).

Teren: 3,91 ha; Woda: 4,16 ha (Glinianka Krańcowa, Glinianka Cietrzewia), średnia głębokość 4,1 metra. Maksymalna 10 metrów.

Termin: Niedziela, 7 kwietnia 2013, godz. 10:00. W planie jedno nurkowanie.

Więcej informacji pojawi się z czasem na www.gepn.pl oraz www.facebook.com/GEPN.POLSKA. Polecamy zaglądać regularnie.

Want to Receive Monthly Ocean News and Action Alerts?